X

biz hakdacompany_intr_hd_ico

Hengşui
Guanyida sürtülme materiallary Ltd.

“Hengshui Guanyida Friction Material Co., Ltd.” 15 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan 2000-nji ýylda döredildi.Tormoz ulgamynyň hünärmen öndürijisi, zawod Hebei welaýatynda ýerleşýär, amatly transport, owadan gurşaw.Döredileli bäri tehniki ýokary başlangyç nokady, önümiň ýokary hili, işgärleriň hili we täze ýeriň güýji we janlylygy bilen doly.

company_intr_img

Näme üçin bizi saýla?

Kompaniýa esasan tormoz torlary, tormoz aýakgaplary, tormoz diski, tormoz asty, awtoulag süzgüçleri we ş.m. awtoulag bölekleri, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önüm öndürýär, gözlegiňize hoş geldiňiz!

 • ad_ico_01

  Awtoulag tormoz torlaryny, tormoz diskini, tormoz aýakgaplaryny, tormoz örtügini öndürmek, ISO9001 halkara ülňüleri boýunça kompaniýa hil barlagy ulgamyny döretdi

 • ad_ico_02

  Ylmymyz we tehnologiýamyz, hiliň esasy hökmünde gollanma hökmünde, Hytaýy "hil taýdan ýeňiş gazanmak, işe almak müşderisi" maksady hökmünde meşhur etmek;

 • ad_ico_03

  Biz elmydama "ilki bilen müşderi, ilki bilen hil, ilki bilen abraý, hyzmat ilki" diýýäris.

index_ad_bn

Müşderi täzelikleri

 • jhgfuiyt

  “Hengshui Guanyida sürtülme materiallary kärhanasy”

  Hebei welaýatynda 20 ýyldan gowrak tormoz ulgamynda ýöriteleşen hünärmen öndüriji, 15 ýyldan gowrak eksport tejribesi.Guanyida önümleriniň gerimi: tormoz pad, tormoz aýakgaby, tormoz diski, tormoz asty, süzgüç.Indi önümlerimiz 99% dürli görnüşli awtoulaglary gurşap biler.OE stanyna görä öndürýäris ...

 • kjhg

  Awtoulag tormoz torlary nähili işleýär?

  Tormoz torlary esasy tormoz bölegi, sebäbi olar ulagyň tormoz rotorlaryna basyş we sürtülme bilen aragatnaşyk saklaýan we kämahal käbir ulaglaryň tigirleriniň aňyrsynda görüp boljak tekiz, ýalpyldawuk disklerdir.Tormoz rotoryna ulanylýan basyş we sürtülme ...

 • hgfd1

  Tormoz torlarynyň materialy - metalarym metal we keramika

  Dişli kelleli bolsaňyz, ýaňy-ýakynda ýitip giden - keramiki tormoz torlary hakda eşiden bolsaňyz gerek.Olaryň bahasy, elbetde, käbir adamlary goýýar, ýöne maýa goýumyna mynasyp bolup biler.Her niçigem bolsa, olaryň oňaýsyz taraplaryny eşideniňizden soň özüňiz karar berip bilersiňiz.Köp adam, awtoulag höwesjeňleri, ...

facebook sharing button “Facebook”
twitter sharing button Twitter
linkedin sharing button Linkedin
whatsapp sharing button Whatsapp
email sharing button E-poçta iberiň
youtube sharing button YouTube