• head_banner_01
  • head_banner_02

“Hengshui Guanyida sürtülme materiallary kärhanasy”

Hebei welaýatynda 20 ýyldan gowrak tormoz ulgamynda ýöriteleşen hünärmen öndüriji, 15 ýyldan gowrak eksport tejribesi.Guanyida önümleriniň gerimi: tormoz pad, tormoz aýakgaby, tormoz diski, tormoz asty, süzgüç.Indi önümlerimiz 99% dürli görnüşli awtoulaglary gurşap biler.
OE standartyna görä öndürýäris we çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä çalt we takyk görnüşde täze galyplary ösdürip bileris.Ösen önümçilik ugry, hünärmen gözleg we tehniki topar we ökde hünärmenler bilen önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edildi.
Ylmymyz we tehnologiýamyz, hiliň esasy hökmünde gollanma hökmünde Hytaýy meşhur “hil taýdan ýeňiş gazanmak, işe almak müşderisi;dünýädäki hyzmat, innowasiýa;Önümiň hilini ýokarlandyrmak, ylmy dolandyryşy güýçlendirmek, gözleg institutlaryny giňeltmek, ähli düşünjeli adamlary ýygnamak, ýokary tehnologiýaly we häzirki zaman dolandyryş zehinlerini ösdürmek üçin iň oňat, diňe has gowy “kärhananyň ruhy.
about (3)

“Hengshui Guanyida Friction Material Co., Ltd.” Güýçümize, gowy abraýymyza, ösen tehnologiýa, berk dolandyryş ulanyjylaryň ynamyny gazandy.Ajaýyp önümler bilen hemişe “müşderi ilki, hil ilki, abraý ilki, abraý ilki bilen hyzmat” çemeleşmesine eýerýäris.Friendshli dostlara ajaýyp hyzmat we çyn ýürekden hyzmatdaşlyga we umumy ösüşe, amatly şertlere we jemgyýetiň ideýasyna goşant goşmaga içerki we daşary ýurtly täjirler bilen işleşmäge taýyn!
Ajaýyp gaýtadan işlemek tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal, ýokary öndürijilikli tormoz torlarynyň öndürijiligi has ýokary standart bilen täze dizaýn bilen ýokary öndürijilikli tormoz padleri öndürdik.Performanceokary öndürijilikli tormoz torlarynyň her bir jikme-jigi üçin ajaýyp, önümiň ajaýyp tejribesini getirmek üçin hil derejesini kepillendirýäris.Guanyida, Hytaýda ýokary öndürijilikli tormoz torlaryny öndüriji we üpjün ediji, arzan bahadan iň ýokary öndürijilikli tormoz torlaryny gözleýän bolsaňyz, indi bize ýüz tutuň!


Iş wagty: 13-2022-nji aprel
facebook sharing button “Facebook”
twitter sharing button Twitter
linkedin sharing button Linkedin
whatsapp sharing button Whatsapp
email sharing button E-poçta iberiň
youtube sharing button YouTube